Кратък фирмен профил

Профи 2006 ЕООД - Торос


Контакти

Торос, 5790
Торос 39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110563998
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на амбалаж от дървен материал
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговска дейност в страната и чужбина; реекспорт на стоки; реклама; консултантска дейност; търговско посредничество; представителство/без процесуално/на физически и юридически лица в страната и чужбина; предприемаческа, маркетингова, мениджерска и инженерингова дейност; сделки с интелектуалната собственост и недвижими имоти; хотелиерски и ресторантъорски услуги; спедиционна дейност, както и други дейности и услуги незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.