Кратък фирмен профил

Ню Проджект ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Симеон I No 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103958169
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представтиелство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на фирми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, откриване и експлоатация на атракционни заведения, преработка и реализация на селскостопанска продукция, превоз на хора и товари, посредническа дейност за работа в страната и чужбина - след лиценз, консултанска дейност.
 

Не са достъпни новини.