Кратък фирмен профил

Мрамор-Беркстон АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1632
ж.к. Овча купел, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 821178989
Капитал (лв.): 95 627
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.01.2018 
Предмет на дейност: Добив, обработка и монтаж на скални материали и изделия от тях в страната и в чужбина, производство на стоки за населението, инженеринг, геолого-проучвателни работи, транспорт, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.01.2017: Списък с всички фирми, длъжници на общинската хазна, публикува...
07.10.2010: Мрамор-Беркстон АД - Берковица свиква Годишно общо събрание на...
03.09.2009: Мрамор-Беркстон АД - Берковица свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Мрамор-Беркстон АД - Берковица свиква Годишно общо събрание на...
05.12.2006: Съветът на директорите на "Мрамор Беркстон" - АД, Берковица, на...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Мрамор Беркстон" - АД, Берковица, на...
28.10.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.01.2005: Едно от дружествата, предложени на вниманието на инвеститорите,...
26.10.2004: Съветът на директорите на "Мрамор беркстон" - АД, Берковица, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 134 пъти
[2016: 193, 2015: 54, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 254, 2011: 167, ... ]