Кратък фирмен профил

Ехнатон България АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров, бл. 60, вх. В, ет. 3, ап. 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203040557
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Предмет на дейност: Конструиране, проектиране, производство на машини с цифрово-програмно управление /цпу/, манипулатори, съоръжения, възли, детайли; устройства за автоматично измерване и контрол; системи за автоматизация в машиностроенето, енергетиката, леката промишленост, химическата промишленост и др.; пазарни проучвания и рекламна дейност, посредническа дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, както и други дейности, незабранени от закона.
 

20.12.2018: Дистрибуция на електро-компоненти и средства за автоматизация....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати