Кратък фирмен профил

Си Ем Джи България ЕООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 20, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175137423
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на списания и други периодични издания
Предмет на дейност: Издаване на списания, всекидневници, всякакъв вид издателска и продуцентска дейност, предпечатна подготовка и други печатни дейности, създаване на база данни, публикуване на информация в интернет-пространството, проучване на пазара, бизнес-консултиране, рекламна дейност, фотографска дейност, пакетиране, писмени и устни преводачески услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон
 

Не са достъпни новини.