Кратък фирмен профил

Сити Казино Груп ООД - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200279388
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на игрални зали за хазртни игри(след получаване на разрешение), организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения на лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри "бинго и "кено", залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития(след получаване на разрешение), букмейкарска дейност, както и на помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.
 

Не са достъпни новини.