Кратък фирмен профил

Пропърти груп България АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Кожух планина 21, вх. 3, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203180721
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 15.06.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна, производствена дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чужди физически и юридически лица в българия и чужбина и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 

Не са достъпни новини.