Кратък фирмен профил

Ес И И Пауър Трейдинг АД - София


Контакти

София, 1700
кв. "Витоша", бул."Симеоновско шосе" No 110Б, ет. Партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203613341
Капитал (лв.): 4 000 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е: търговия и доставка на електроенергия в република българия и други страни (след получаването на съответната лицензия), покупка на стоки и/или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, прерабоен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякаква дейност със стоки и услуги, незабранени от закона.
 

29.06.2016: Най-динамичните български компании за 2015 г. Във вторник...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати