Кратък фирмен профил

Йобекс България ООД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул.Коста Лулчев 10, вх. 1, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201152949
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на столове и седалки
Предмет на дейност: Производство и продажба на мебели; консултантска, инженерингова, маркетингова и посредническа дейност в страната и чужбина; комисионерство; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; внос, износ, ре-експорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел покупка и продажба; международни превози, включително и самолетни, транспортни услуги в страната и чужбина, внос и износ на текстил; внос и износ на черни и цветни метали; внос и износ на нови и употребявани автомобили; туристически услуги в страната и чужбина; производство, преработка и продажба в страната и чужбина на билки и селскостопанска продукция, производство, преработка и продажба на хранителни стоки, алкохол и цигари, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на република българия
 

Не са достъпни новини.