Кратък фирмен профил

Панорама Хасково АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Гюешево 83, Сграда 3, офис 102А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203613131
Капитал (лв.): 960 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.