Кратък фирмен профил

Алиас груп АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203670328
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 18.10.2018 
Предмет на дейност: Финансови, счетоводни, правни, търговски, технически и индустриални консултантски услуги; маркетинг; посредничество при покупки, продажби и отдаване под наем и управление на недвижимо имущество; преводаческа дейност и легализация на документи; внос и износ на всякакъв вид стоки; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупко-продажба на движими и недвижимо имущество; извършване на посредническа дейност по наемане на работа; набиране на подбор на персонал, осъществяване на професионално обучение и на професионално ориентиране; съдействие по събиране на вземания на територията на европейската общност; представителство на физически и юридически лица при участие в обществени и частни търгове, незабранени от закона.
 

16.10.2018: Предлагани услуги Основаване на акционерни и дружества с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати