Кратък фирмен профил

Гарант-Инвест АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
ул. Омуртаг 4, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108014907
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2018  Предстоящо - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Теxнически контрол в проектирането и строителството, финансови, юридически и теxнически консултации, анализи, експертизи, оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и вещни права, отдаване под наем, придобиване, разпореждане, управление и посредничество в сделки с ценни книжа, приватизационни бонове и други платежни средства, ресторантъорство и xотелиерство, както и други дейности в страната и чужбина, незабранени от закона, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.05.2019: Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали свиква Годишно общо...
01.04.2010: Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали свиква Годишно общо...
03.04.2009: Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали свиква Годишно общо...
10.02.2009: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.01.2009: Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали свиква Извънредно общо...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Гарант - инвест" - АД, Кърджали, на...
05.04.2008: 225 работници от обувния завод "Ильо войвода" в Кюстендил...
04.01.2008: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.05.2007: Съветът на директорите на "Гарант - инвест" - АД, Кърджали, на...
26.01.2007: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 333 пъти
[2016: 331, 2015: 80, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 296, 2011: 131, ... ]