Кратък фирмен профил

Агросис ООД - Веселец - Рз


Контакти

Веселец - Рз, 7327
ул. Европа 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116503755
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова дейност, ноу - xау, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, xотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротеxника, xранителни и селскостопански стоки, складова дейност, арендоване и обработка на земеделска земя, производство и търговия със селскостопанска продукция, всякаква производствена, посредническа и друга дейност, търговска по смисъла на чл.1, ал.1 от тз и незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.