Кратък фирмен профил

Кофлекс Фриго ЕООД - София


Контакти

София, 1582
бул. Проф. Цветан Лазаров 123, ет. 2, офис 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201693431
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Предмет на дейност: Вътрешно - търговска и външно - търговска дейност, търговия с хранителни стоки, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.