Кратък фирмен профил

Фючър Енерджи ООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Никола Петков 82, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200990173
Капитал (лв.): 2 926 802
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Предмет на дейност: Реализация и управление на проекти, свързани с възобновяемите и алтернативните енергийни източници, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, внедряване и популяризиране на енергийна ефективност при производството, преноса и консумацията на енергия, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система от възобновяеми източници, търговия с електрическа енергия, газ и вредни емисии, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, производство на стоки и услуги с цел продажба, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни и програмни услуги. дружеството има право да извършва и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона. дейностите, които подлежат на лицензионен или регистрационен режим, ще бъдат извършвани след получаване на съответните разрешения и лицензи или след извършване на надлежните регистрации.
 

16.11.2017: Българският търговец на електроенергия "Фючър енерджи“, който в...
08.11.2017: Бългapc?aтa Futurе Еnеrgу мoжe дa ?yпи ЧEЗ Бългapия зa €312...
08.11.2017: Българско-индийски консорциум е избран за купувач на бизнеса на...
18.09.2017: Ковачки обещал най-много на ЧЕЗ - почти 250 милиона евро?...
18.08.2017: Процесът на разглеждане на офертите за закупуване на активите на...
26.07.2017: Петима са кандидатите сред които чешката електроенергийна...
24.04.2017: Известни български компании искат бизнеса на ЧЕЗ у нас Осем...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати