Кратък фирмен профил

Виялишки 90 Антон Пенчев ЕТ - Соколаре


Контакти

Соколаре, 3258
община Бяла Слатина
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 816026079
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Транспортни и механизирани селскостопански услуги, производство на инертни материали.
 

Не са достъпни новини.