Кратък фирмен профил

СРС Европа ООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Бяла Черква 24, ет. 8, ап. А37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175179080
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Предмет на дейност: Маркетинг и търговия с различни продукти за машиностроенето, производство на машини и съоръжения, рециклиране на отпадъци, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и други дейности незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.