Кратък фирмен профил

Енергопроект Ютилитис ООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
бул. Джеймс Баучър 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201643663
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия, енергоносители и права за вредни емисии, след получаване на лиценз, финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.