Кратък фирмен профил

Стелър инвестмънт ЕАД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. Г, ет. 2, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204185349
Капитал (лв.): 145 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.11.2018 
Предмет на дейност: Търговия с недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаване под наем; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина с хранителни, промишлени и селскостопански стоки и продукция, внос, износ, реекспорт и бартер; разкриване на търговски обекти; комисионни, складови, лицензионни, лизингови сделки; търговско представителство, посредничество; консултантски услуги; туризъм, туроператорска дейност и свързаните с него сделки, хотелиерство и ресторантъорство, търговия с автомобили /леки, лекотоварни и товарни/, транспортна и спедиционна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, рентакар, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.