Кратък фирмен профил

Ай-енд би риъл естейт АД - София


Контакти

София, 1618
бул. „България“ No 110, бл. A, ет. 1, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204176275
Капитал (лв.): 34 750 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 12.10.2017 
Предмет на дейност: Строителство, продажба, отдаване под наем и покупка на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.