Кратък фирмен профил

Световна търговска организация АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Орех 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204212262
Капитал (лв.): 19 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност:  вътрешна и външна търговска дейност във всички, разрешени от закона форми и с всички видове стоки; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; строителство на жилищни и административни сгради и тяхното поддържане; отдаване под наем на недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и реклама; хотелиерство и ресторантьорство; производство; транспортна дейност в страната и чужбина със собствени или наети превозни средства, сервизна дейност, спедиторска дейност, както и всяка друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана
 

Не са достъпни новини.