Кратък фирмен профил

Биотех Инвест ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Иван Вазов 29, вх. А, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201793613
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Предмет на дейност: Консултации в областта на чуждестранните инвестиции; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина; международен и вътрешен туризъм; сделки и разработка на интелектуална собственост; реклама; маркетинг; ноу-хау, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.