Кратък фирмен профил

Ника 2 ООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Зайчар 2, вх. 5, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117649072
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Сервиз на селскостопанска и автотранспортна техника, търговия със селскостопанска и автотранспортна техника и резервни части, производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и търговско представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантъорство и хотелиерство, оказион, транспорт и таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и чужбина, маркетинг, инженеринг, битови услуги на фирми и граждани, строително-монтажна дейност, сделки с движими и недвижими имоти и интелектуална собственост, реклама, спедиционна, лизингова, консултантска, преводаческа и туристическа дейност. -
 

Не са достъпни новини.