Кратък фирмен профил

Гарантмес ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
Орел, бл. 1, вх. Д, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201897081
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Предмет на дейност: Покупка на месо с цел продажбата му в първоначален или преработен вид; продажба на месни продукти от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и други търговски сделки, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.