Кратък фирмен профил

Ардес Информационни технологии ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Сливница 118, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103857070
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации по хардуера
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Кораборемонтни услуги; импресарска дейност в страната и чужбина в сферата на културата; търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и агентство; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина; производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността; вътрешно и външно търговска дейност; внос, износ на твърди и течни горива и други енергоносители; внос и износ на стоки, машини и съоръжения; поддръжка, сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника; корабно агентиране и брокераж; шипсандерска дейност; транспортна дейност /след лиценз/; ресторантъорска /след лиценз/; застрахователен брокер /след лиценз/; оценка на земеделски земи и недвижима собственост /след лиценз/; туристическа /след лиценз/ дейност; авторемонтна дейност; покупко – продажба на автомобили; сделки с интелектуалната собственост; спедиторска дейност; софтуер и хардуер; проектиране, строителство и инвеститорски контрол; компютърна зала; туристическа, агентска и туристическа туроператорска дейност; търговия с недвижими имоти; шивашки услуги; организиране и провеждане на образователни курсове; консултантски услуги; организиране на забавни и развлекателни игри; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина, включително и на моряци /след лиценз/; интернет дизайн, електронна поща; рекламна дейност.
 

20.06.2019: УС на БСК утвърди приоритетите си за второто полугодие на 2019...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати