Кратък фирмен профил

Херон Трейд ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
Буревестник 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203359206
Капитал (лв.): 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; месопреработка, търговско представителство, посредничество, комисионерство; складова, спедиционна, транспортна, таксиметрова дейност; хотелиерски, туристически, ресторантъорски, маркетингови, инженерингови, информационни и рекламни услуги, строителство, покупка, наем, обзавеждане и управление на недвижими имоти, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.