Кратък фирмен профил

Алел ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ген. Паренсов 16, ет. първи надпартерен, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201455405
Капитал (лв.): 805 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Предмет на дейност: Извършване на дейност като данъчен склад, както и търговия със стоки от данъчен склад; търговия с всякакви стоки и услуги; транспортна и спедиторска дейност; рекламна, комисионна и лицензионна дейност; хотелиерство и ресторантъорство, както и всяка друга, незабранена от закона дейност, като за дейностите, за които е необходим лиценз - след получаването на такъв.
 

Не са достъпни новини.