Кратък фирмен профил

Бени АД - София


Контакти

София, 1592
гара Искър, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106015960
Капитал (лв.): 238 400
 
 
 

Отрасъл: Леене на леки метали
Общи събрания: Последно - 23.04.2012 
Предмет на дейност: Производство, в т. ч. на обков, аксесоари и дребни отливки, услуги, мениджмънт, инженеринг, консултации и търговия с промишлени и земеделски стоки, машини и съоръжения и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194,...
09.04.2004: Съветът на директорите на "Бени" - АД, София, на основание чл....
23.03.2004: Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 575 пъти
[2016: 154, 2015: 18, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 85, 2011: 57, ... ]