Кратък фирмен профил

Салон 2011 АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Бяла черква 24, вх. A, ет. 12, ап. 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204346028
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Общи събрания: Последно - 21.01.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ на алкохол и други стоки; посредническа дейност и търговия; лизинг и отдаване под наем за кратък, среден и дълъг срок на леки автомобили, мотоциклети, камиони с всякаква товароносимост и превозни средства със специално оборудване; предприемачество; вътрешен и външен дизайн; производство и маркетинг на стоки и услуги; наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; транспортни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство; комисионерство; консултантска, рекламна; туристическа и туроператорска дейности; хотелиерство; ресторантъорство; външно търговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.