Кратък фирмен профил

Ависпал ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Малашевска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201696783
Капитал (лв.): 10 000 050
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Търговско посредничество с други групи стоки, външна и вътрешна търговия, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, организиране на заведения за обществено хранене, маркетинг и реклама, превоз на пътници и товари в страната, ес и чужбина, спедиторска дейност, както и всички останали видове дейности, незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.