Кратък фирмен профил

ГД Фактори ЕООД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Николаевска No 34, вх. А, ет. 6, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203139861
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.