Кратък фирмен профил

МеталСкрап България АД - София


Контакти

София, 1220
Илиянци 119
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204523092
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Общи събрания: Последно - 13.10.2017 
Предмет на дейност: Търговия с вторични суровини и отпадъци от черни и цветни метали, рециклиране на вторични суровини, спедиция, транспортна и логистична дейност, търговско представителство, посредничество, комисионна дейност и всички други дейности, които не са забранени от закон.
 

Не са достъпни новини.