Кратък фирмен профил

Лотос 06 АД - София


Контакти

София, 1415
ж.к. Драгалевци, ул. "Еловица" №44, офис партер "Хелитранс"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831828467
Капитал (лв.): 8 395 520
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Инженеринг, строителство, ремонт и поддръжка на пътища, мостове, тунели и метра, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и външна търговия, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
19.11.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 и...
04.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
24.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Жодос" - АД, София, на основание чл....
14.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 462 пъти
[2016: 222, 2015: 26, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 107, 2011: 32, ... ]