Кратък фирмен профил

Ин.Ко.Вест.Трейдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
Георги Бенковски No 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204561381
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.10.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни сделки, рекламни и информационни услуги; дистрибуция, търгоско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; консултантска дейност, както и собствена производствена или търговска дейност, дейности и технически консултации във връзка с енергоспестяващите технологии и енергийната ефективност; и всяка друга дейност, която не е забранена със закон
 

Не са достъпни новини.