Кратък фирмен профил

Юнисън ООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. Добруджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202408262
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Производство и преработка на селскостопанска продукция; производство, преработка, съхранение и търговия в страната, чужбина и в безмитни складове на стоки в първоначален, преработен и обработен вид; маркетинг; търговско представителство и посредничествол; туристическа дейност; реклама; хотелиерство; ресторантъорство; предоставяне на всякакъв вид услуги, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.