Кратък фирмен профил

Липови ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Трети март 5, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104625331
Капитал (лв.): 2 744 360
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Производство и търговия на селскостопанска продукция; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговско посредничество и представителство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или даване под наем; други дейности и услуги незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.