Кратък фирмен профил

Олео Протеин ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Тутракан 100, офис център Булмаркет, ет. 6, офис 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202891583
Капитал (лв.): 700 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сурови масла и мазнини
Предмет на дейност: Производство на рафинирани растителни масла, фуражи, шротове, хранителни добавки за фуражи, включително суровини за фармацефтичната и хранително вкусовата промишленост, търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на растителни масла, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на енергия и биогорива чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса; първична преработка на горски продукти, свързани с използване на дървесината като готова, преди индустриалната преработка; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса /суровини/ за собствени и/или търговски цели; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизинг; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.