Кратък фирмен профил

Джордани Продакшън ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7013
Източна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117684568
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на столове и седалки
Предмет на дейност: Производство на стоки за бита; шивашки услуги; конфекция, включително бутик; търговска и външно търговска дейност; внос и износ – импорт, експорт и реекспорт; комисионни и бартерни сделки; борсово и търговско посредничество и представителство; пласмент на стоки; складови сделки; лизинг; производство, преработка и реализация на всякакви изделия и стоки, покупка на стоки с цел препродаване в първоначален и преработен вид; маркетингови проучвания и консултации; инженеринг и дизайн; рекламни, информационни и други услуги и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.