Кратък фирмен профил

Актив-БГ АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария Луиза 131
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121634959
Капитал (лв.): 1 700 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 11.04.2009 
Предмет на дейност: Внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно със стоки, хотелиерство, ресторантьорство, организиране на хазартни игри в казина и игрални зали, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, както и други дейности, незабранени със закон, дружеството ще организира хазартни игри само след получаване на съответно разрешение за организиране на хазартни игри от Държавната комисия по хазартни игри.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
08.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
23.04.2009: Актив-БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2009: Актив-БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2009: Актив-БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.12.2006: Софийската градска прокуратура е започна проверка за извършено...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2006: В София, в която поне от три години не беше откривано ново...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 832 пъти
[2016: 292, 2015: 57, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 197, 2011: 47, ... ]