Кратък фирмен профил

Компакс АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6002
бул. Руски 2 В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123061383
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини с общо предназначение
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, конструиране, производство, монтаж и сервиз на машини, промишлена електроника, комплексни автоматизирани системи, участие в приватизация на държавни и общински дружества, закупуване на дялове и акции от търговски дружества, доверително управление на инвестиции, извършване на търговска и производствена дейност в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина, всякакви сделки, вкл. придобиване в съответствие със закона недвижими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване права от всякакъв вид, както и да се задължава по всякакъв начин.
 

12.12.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.03.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.02.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.11.2002: Съветът на директорите на "Компакс" - АД, Стара Загора, на...
11.07.2000: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.08.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.03.1998: Съветът на директорите на "Компакс" - АД, Стара Загора, на...
29.01.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 821 пъти
[2016: 278, 2015: 67, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 193, 2011: 118, ... ]