Кратък фирмен профил

Керамат АД - Каспичан


Контакти

Каспичан, 9930
ул. Александър Стамболийски 77
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127023234
Капитал (лв.): 492 990
 
 
 

Отрасъл: Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.04.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговия с петрол и петролни продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.03.2010: Керамат АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.03.2009: Керамат АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на...
19.03.2009: Керамат АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Керамат" - АД, Каспичан, на основание...
15.12.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.10.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.10.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 485 пъти
[2016: 407, 2015: 104, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 251, 2011: 158, ... ]