Кратък фирмен профил

Нависпед АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул.Баба Рада 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103130975
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Общи събрания: Последно - 16.07.2018  Предстоящо - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Експлоатация на кораби, наемане и пренаемане на кораби и други транспортни средства, всички видове корабно снабдяване (след получаване на съответно разрешение), всякакви сделки съгласно Кодекса на търговското мореплаване и Указа за търговското мореплаване на България, спедиционни, превозни, комисионни сделки и лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия, внос и износ на стоки и услуги, предоставяне на технически консултации и на маркетингови услуги, сервизно обслужване, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, складови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, услуги, свързани със строителната дейност, търговско представителство и посредничество.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.07.2010: Нависпед АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.05.2009: Нависпед АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Нависпед" - АД, Варна, на основание...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Нависпед" - АД, Варна, на основание...
13.10.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Нависпед" - АД, Варна, на основание...
13.05.2005: Съветът на директорите на "Нависпед" - АД, Варна, на основание...
06.08.2004: Съветът на директорите на "Нависпед" - АД, Варна, на основание...
12.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 743 пъти
[2016: 220, 2015: 90, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 160, 2011: 57, ... ]