Кратък фирмен профил

Перла Д ООД - Генерал Тошево


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Опълченска 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204725425
Капитал (лв.): 5 660
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 29.06.2017 
Предмет на дейност: Доставка, разфасовка и разпространение на нефтопродукти, друга търговска и стопанска дейност, разрешена от закона, във връзка с основната дейност на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.03.2011: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.09.2010: Перла-Д АД - Генерал Тошево свиква Извънредно общо събрание на...
22.05.2009: Перла-Д АД - Генерал Тошево свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Перла-Д АД - Генерал Тошево свиква Годишно общо събрание на...
06.07.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.03.2007: Съветът на директорите на "Перла - Д" - АД, гр. Генерал Тошево,...
15.08.2006: Съветът на директорите на "Перла - Д" - АД, гр. Генерал Тошево,...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Перла - Д" - АД, гр. Генерал Тошево,...
02.11.2004: Съветът на директорите на "Перла - Д" - АД, гр. Генерал Тошево,...
22.07.2003: Съветът на директорите на "Перла Д" - АД, гр. Ген. Тошево, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 888 пъти
[2016: 228, 2015: 70, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 216, 2011: 95, ... ]