Кратък фирмен профил

Химпласт-98 АД - Първомай


Контакти

Първомай, 4270
ул. Стефан Стамболов 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115196456
Капитал (лв.): 111 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Общи събрания: Последно - 22.06.2017 
Предмет на дейност: Набиране на капитал за участие в приватизацията на "Химпласт" - ЕООД, гр. Първомай, изкупуване и промишлена преработка на пластмаси, производство на изделия за бита и индустрията, вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква дейност, незабранена със закон
 

01.12.2000: Съветът на директорите на "Химпласт 98" - АД, гр. Първомай, на...
21.11.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.11.2000: Тодор Петров Ламбрев - акционер, притежаващ над 1/10 от капитала...
31.03.2000: Съветът на директорите на "Химпласт 98" - АД, Първомай, на...
02.04.1999: 22. седемдесет и пет на сто от капитала на "Химпласт" - ЕООД,...
29.07.1998: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.07.1998: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 266 пъти
[2016: 105, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 13, ... ]