Кратък фирмен профил

БКС Център АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1510
ул. Филип Тотю 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659581
Капитал (лв.): 53 364
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2018 
Предмет на дейност: Поддържане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, изграждане и стопанисване на благоустройствени и комунални обекти с общинско значение, строителство и строително-ремонтни услуги, експлоатация, поддържане и ремонт на механизация и автотранспорт, озеленяване и поддържане на зелени системи, помощни дейности, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
20.02.2012: Донякъде се чувствам виновен за срутването на шатрата пред...
30.09.2010: БКС-Център ЕАД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.06.2010: РЕШЕНИЕ № 1204 от 21 май 2010 г. На основание чл. 3, ал. 2, чл....
12.03.2010: РЕШЕНИЕ № 60 от 11 февруари 2010 г. На основание чл. 1, ал. 2,...
10.02.2010: Още един заем от 10 млн. лв. ще вземе Столичната община....
03.02.2010: Столична община ще продава строителното дружество БКС център на...
03.02.2010: Столична община ще продава строителното дружество БКС център на...
02.06.2009: РЕШЕНИЕ № 663 от 8 май 2009 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1,...
06.04.2009: Общинските фирми на София масово не работят по закона за...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 487 пъти
[2016: 178, 2015: 79, 2014: 84, 2013: 169, 2012: 378, 2011: 179, ... ]