Кратък фирмен профил

Джи Пи Ес България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 64, бл. сграда В3, вх. 3, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121707332
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 28.10.2009 
Предмет на дейност: Локализация на подвижни обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове в акваторията на Република България, контрол на товари по железниците, всички дейности, свързани с локализация на подвижни обекти, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
14.12.2016: Кои български фирми ще получат финансиране по ОПИК Списък с...
26.08.2011: Шефът на политическия кабинет в МВР и управителят на...
13.11.2009: Джи Пи Ес България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.11.2009: Джи Пи Ес България АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.11.2009: Джи Пи Ес България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.03.2008: Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 769 пъти
[2016: 212, 2015: 52, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 213, 2011: 62, ... ]