Кратък фирмен профил

Нова Търговска Компания 2004 АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Опълченска 48, ет. 4, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121741797
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Общи събрания: Последно - 22.03.2010 
Предмет на дейност: Внос, износ, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки и селскостопанска продукция, складова, спедиционна и транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, маркетинг, реклама, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, други стопански дейности, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.05.2009: Нова Търговска Компания 2004 АД - София свиква Годишно общо...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.08.2006: Съветът на директорите на "Нова търговска компания 2004" - АД,...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 491а,...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Нова търговска компания 2004" - АД,...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 723 пъти
[2016: 321, 2015: 91, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 178, 2011: 244, ... ]