Кратък фирмен профил

Текстилни Влакна 98 АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Съединение 64
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126152240
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на ценни книги с цел препродажба, банкови сделки, чекове, лизинг, менителници, записи на заповед.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.04.2010: Текстилни Влакна - 98 АД - Хасково свиква Годишно общо събрание...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
29.06.2007: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
12.05.2004: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
23.01.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.06.2003: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
10.05.2002: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
04.04.2001: Съветът на директорите на "Текстилни влакна - 98" - АД, Хасково,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 690 пъти
[2016: 99, 2015: 36, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 116, 2011: 88, ... ]