Кратък фирмен профил

Мехапластика 98 АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Промишлена зона, п.к.173
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118035807
Капитал (лв.): 50 100
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 12.03.2018 
Предмет на дейност: Придобиване на имущество чрез приватизационни сделки, както и всякакви други търговски сделки, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, без тези, за които се изисква разрешение или санкция от държавен орган или които са поставени под каквато и да е форма на ограничителен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.02.2011: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.04.2009: Мехапластика - 98 АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2009: Мехапластика - 98 АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
31.08.2007: Съветът на директорите на "Мехапластика - 98" - АД, Силистра, на...
15.11.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.11.2001: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.03.2001: Съветът на директорите на "Мехапластика - 98" - АД, Силистра, на...
05.05.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
13.03.2000: Министерството на икономиката сключи пет приватизационни сделки...
11.02.2000: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 733 пъти
[2016: 199, 2015: 24, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 96, 2011: 90, ... ]