Новини
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.1995 г. по ф.д. № 3162/95 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, със седалище Бургас и с предмет на дейност: производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност. Дружеството е с капитал 86 934 000 лв., разпределен в дялове по 1000 лв., поема пасивите и активите на ООФ "Хляб и хлебни изделия" - Бургас, и се управлява и представлява от Иван Димитров Желев.
Източник: Държавен вестник (22.08.1997)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2000 г. по ф.д. № 3162/95 вписа промени за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: освобождава управителя Иван Димитров Желев; избира за управител Димитър Петров Терзиев.
Източник: Държавен вестник (12.05.2000)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.I.2001 г. по ф. д. № 3162/95 вписа промяна за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: деноминира капитала от 86 934 000 лв. на 86 934 лв.
Източник: Държавен вестник (07.03.2001)
 
Общински съветници от Бургас поискаха да бъде извършена справка за финансовото състояние на всичките 9 общински фирми в града. В срок от 1 месец ще бъдат проверени финансовите отчети на дружествата и тяхната дейност, за да се установи кои от тях са печеливши и кои работят на загуба. Контролът върху приходите и разходите на дружествата ще даде възможност за прекратяване на опитите за скрито финансиране от бюджета или вкарване на допълнително пари. Целта е да се спрат злоупотребите с общинската собственост, обясниха бургаските съветници. Те припомниха, че след проверки на Държавен финансов контрол в някои от дружествата бяха констатирани подобни нарушения. Справката за състоянието на общинските фирми се прави за първи път от започването на работата на този общински съвет. Тя е поискана заради орязания бюджет на общината за тази година. Сред фирмите, които ще се проверяват, са Бургасбус, Хляб и хлебни изделия, НарМаг, Аптеки, Чистота и Възход.
Източник: Пари (21.02.2002)
 
Общинската фирма Хляб и хлебни изделия ще ипотекира част от имуществото си срещу кредит от 250 хил. лв., информира директорът на хлебозавода Димитър Терзиев. Предложението трябва да бъде прието на общинска сесия в Бургас. Парите от заема ще послужат за погасяването на стари задължения на фирмата към доставчици на брашно и електроенергия. Потреблението на хляб в региона е намаляло с 30%, обясни Терзиев, и приходите в бургаското предприятие са спаднали заради намалената консумация. Пазарният дял на завода рязко се е свил през последните месеци. Сега фирмата произвежда по 25 хил. хляба на ден, или 10 пъти по-малко спрямо предходните 5 години. Друг фактор за отрицателните финансови резултати е нелоялната конкуренция на частни хлебопроизводители.
Източник: Пари (01.08.2002)
 
Общинската фирма Хляб и хлебни изделия ще ипотекира част от имуществото си срещу кредит от 250 хил. лв., информира директорът на хлебозавода Димитър Терзиев. Предложението трябва да бъде прието на общинска сесия в Бургас. Парите от заема ще послужат за погасяването на стари задължения на фирмата към доставчици на брашно и електроенергия. Потреблението на хляб в региона е намаляло с 30%, обясни Терзиев, и приходите в бургаското предприятие са спаднали заради намалената консумация. Пазарният дял на завода рязко се е свил през последните месеци. Сега фирмата произвежда по 25 хил. хляба на ден, или 10 пъти по-малко спрямо предходните 5 години. Друг фактор за отрицателните финансови резултати е нелоялната конкуренция на частни хлебопроизводители.
Източник: Пари (01.08.2002)
 
Най-висок дивидент от фирмите с общинско участие в Бургас е определен за фирма Благоустройствени строежи. Според решенията на ОС, който определя размера на дивидента, фирма БКС трябва да изплати дивидент от 75%. Паричната стойност на дивидента е 230 хил. лв. Община Бургас обаче е натрупала задължения към БКС в размер на 500 хил. лв. От т. г. дълговете към дружеството са редуцирани до 300 хил. лв. Първо общината трябва да се издължи и едва тогава ще изплатим дивидента й, разясни шефът на БКС Тодор Христов. До м. г. Общински пазари е изплащала на община Бургас 40% дивидент. От т. г. обаче фирмата е освободена, тъй като работи по програма за кредитиране на Централния пазар. Според нея търговското дружество трябва да поеме 30% от инвестициите. 40% дивидент в размер на 9 хил. лв. е платила на общината за 2001 г. фирма Аптеки ЕООД, съобщи нейният управител Христо Бургазлиев. Той обясни, че за 2002 г. дружеството няма да изплаща дивидент, тъй като всички аптечни дружества, регистрирани под ДДС, са на счетоводна загуба. Това се дължало на въвеждането на ДДС върху лекарствата в началото на т. г. Община Бургас няма да получи дивиденти и от останалите 5 търговски дружества, в които има участие. Спортни имоти, която е търговско дружество от 1 г., няма да преведе на общината процент от печалбата си, за да може да гарантира инвестиционната си програма за доразвиване и реконструиране на спортната база в града за предолимпийската подготовка на бургаските спортисти, коментира Николай Вълчанов. Докато е било общинско предприятие, ОП Спортни имоти, паркинги и гаражи е било губещо. Хляб и хлебни изделия ЕООД също няма да плати дивидент на общината. Тя е на загуба и тази, и миналата година и не е превеждала съответно част от печалбата си на общината. Последно Хляб и хлебни изделия е изплатило 400 хил. лв., или 20% от печалбата си преди 2 г., обясни шефът на бургаския хлебозавод Димитър Терзиев. Според решението на общинския съвет хлебозаводът ще бъде приватизиран до края на годината. Транспортът е на загуба и ние разчитаме предимно на субсидиране, затова не изплащаме дивидент обясни шефът на Бургас бус Петко Драгнев. Фирма Възход също е на загуба през последните години. 12 души обслужват една пералня и цех за химическо чистене. Още през 1997 г. е открита продажбата на обособените части, но досега не се е намерил клиент за цялата фирма и тя ще бъде продадена на части. Фирмата с общинско участие Нармаг беше обявена във фалит и започна разпродажба на имуществото й.
Източник: Пари (29.04.2003)
 
Директорите на общински фирми в Бургас, които са ги довели до лоши финансови резултати, да бъдат подменяни и да им се отнеме правото завинаги да участват в конкурси за подобна длъжност. Това предлага комисията за общинска собственост към бургаския парламент, оповести шефът й Ивайло Николов. Конкретна причина за идеята е съдбата на "Хляб и хлебни изделия", което е на постоянна катастрофална загуба. Според Николов обаче за смяна са всички директори на общински фирми в града, без шефа на обредния комплекс. Договорите им били изтекли още преди 3-4 г., но продължавали да заемат постовете с анекси към тях. Смяна на шефовете на 37 общински дружества предстои и в София. Според запознати новите бордове ще се разпределят между трите формации в дясната коалиция - СДС, ССД и "Гергьовден".
Източник: Сега (20.07.2004)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.IХ.2004 г. по ф. д. № 3162/95 вписва промени за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: освобождава като управител Димитър Петров Терзиев; вписва като управител Пенка Георгиева Папучарова-Филева.
Източник: Държавен вестник (23.08.2005)
 
Общинската фирма “Хляб и хлебни изделия ” Бургас покри всички критерии за участие в конкурса на Министерството на труда и социалните грижи “Чаша топло мляко и закуска”. „Нашата оферта беше класирана на първо място и оценена със сто точки от сто възможни” – сподели управителят на общинската фирма г-жа Пенка Филева. До момента фирмата осигуряваше всеки ден закуска и напитка за 8 училища и 2500 ученици в Бургас, а след спечелването на конкурса броят на учебните заведения се увеличава на 143 в цялата област. Изчисленията показват , че всеки ден от хлебозавода към децата от първи до четвърти клас ще потеглят 17 132 закуски. Очакваните приходи от разширената вече дейност за следващите осем месеца се изчисляват на около 1 млн 150 хиляди лева .
Източник: Дарик радио (25.01.2006)
 
Сделката за продажбата на стария хлебозавод на ул. “Христо Ботев” №13 между Симекс ООД и “Хляб и хлебни изделия” Бургас се провали – съобщи управителят на хлебозавода Пенка Филева. Победителят в търга не е реализирал сделката в определения от закона едномесечен срок. През това време не е имало обжалвания от страна на другите участници в процедурата. Поради изтичане на срока за приключване на сделката Хлебозавода ще покани втория участник в търга фирма „Онтайм” да закупи сградата. Вече е установен контакт с ръководството на фирмата, заела второ място в конкурса и предстоят преговори за продажбата на сградата , собственост на общинската фирма.
Източник: Дарик радио (25.05.2006)
 
От първи август работниците и служителите в общинската фирма “Хляб и хлебни изделия “ЕООД ще носят черни ленти по време на работа. Така те ще протестират срещу действнията на фирма “Симекс” ООД. През април фирмата спечели обявения от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Бургас търг за сградата на Стария хлебозавод на ул.”Хр.Ботев” 13. Месец по-късно без обявени претенции към Хлебозавода “Симекс”ООД не успя да реализира сделката и поиска връщане на депозита за участие в търга в размер на 190 хил.лева. От 8 юли с разпореждане на частен съдия изпълнител беше наложен запор на всички банкови сметки на Хлебозавода. Ден по-късно в сила влезе и обезпечителна заповед за забрана върху цялата сграда на ул. “ Христо Ботев”13. Както е известно оценката на имота възлиза на над 2 милиона лева. “Хляб и хлебни изделия поиска отмяна на забраната за сградата. “Симекс”ООД не са съгласни с предложението на Хлебозавода под претекст, че нотариалните актове на обектите, предложени като ново обезпечение, не са редовни. От 28 юли се очаква определението на съда. Според ръководство на “Хляб и хлебни изделия”, целта на “Симекс”ООД е да се пречи на оздравителните процеси, които текат във фирмата и на нейното бъдещо развитие, а действията на фирмата поставят под въпрос положителни за Дружеството промени и да се пречи за финализиране на продажбата на имота на “Хр.Ботев” 13. Средствата от трудовите възнаграждения да се ползват за набиране на сумата от 190 хил.лв., която да се предостави за запор за неопределеното време, през което ще се води съдебното производство със “Симекс”ООД – реши още колективът на Хлебозавода.
Източник: Дарик радио (31.07.2006)
 
Увеличен пазарен дял и повече приходи за първите три месеца на 2007 година отчита общинската фирма “Хляб и хлебни изделия” ЕООД. Дружеството има ръст на приходите 24 % и 25 на сто увеличен пазарният дял. Резултатите от оздравителната програма представи шефът на общинския хлебозвод Пенка Филева на кмета Йоан Костадинов, който гостува на фирмата за Спасовден.Костадинов и зам.кмета по Венелин Тодоров проследи пътят на хляба и закуските в дружеството. До края на месеца Хлебозавода ще започне да връща временната помощ дадена от Община Бургас- каза Пенка Филева. За последните две години е извършен ремонт и модернизация на помещенията за 300 000 лева. Произведеният хляб за този период е с 36 % , а закуските са с 42 % повече в сравнение с продукцията от миналата година, когато общинската фирма отчете сериозна печалба. Над 78 тона сандвичи за училищата в Бургас и региона са произведени от миналата година досега. В момента състоянието на материалната база в „Хляб и хлебни изделия” покриват изискванията и критериите за предприятие от хранителната промишленост , което работи по европейските стандарти.След присъединяването на страната ни към Европейския съюз продуктите, произведени по технологията, по която работи Хлебозавода, влизат в категорията “Натурални продукти”.Успешно е внедрена и система за анализ на опасностите и критичните контролни точки – НАССР
Източник: Дарик радио (17.05.2007)
 
Върховната касационна прокуратура подхваща скандална приватизационна сделка в Бургас. Сигналът до магистратите е подаден от местни общински съветници. Става въпрос за огромна триетажна сграда на пъпа на Бургас, която е била продадена от общинска фирма "Хляб и хлебни изделия". Купувач е "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс", която пък е собственост на панамската офшорка "Ийст еуропиън дистрибютърс корп". Върху общинска сграда дори са сложени транспaранти с партията на СтойновскиСделката е сключена в средата на месец август миналата година след публичен търг, проведен от шефката на "Хляб и хлебни изделия" Пенка Филева, обясни общинският съветник Георги Манев, който подал сигнал до прокуратурата. Съгласно условията по прехвърляне на собствеността купувачът е трябвало да плати в тридневен срок продажната цена от 2 072 000 лв. Това е вписано изрично и в новия нотариален акт, който е издаден на собственика на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" Ваклин Стойновски. Година след продажбата и прехвърлянето на собствеността бизнесменът все още не е платил на община Бургас дължимата сума. Междувременно обаче той се е настанил в сградата и я е ипотекирал два пъти за многократно повече пари. В сигнала до Върховната касационна прокуратура общинските съветници твърдят, че бизнесменът Ваклин Стойновски, който е и лидер на маргиналната партия Бургас, е ощетил общинския бюджет с милиони левове. Десет дни след сключване на сделката - на 12.10.2006 г., огромната сграда в центъра на града е ипотекирана за сумата от 250 000 евро. На 3 април тази година "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" прави втора ипотека в "Българо-американска кредитна банка" АД, срещу която получава 3 650 000 евро кредит. Притеснението на общинските съветници е, че имотът е натоварен с голямо задължение и при евентуално принудително изпълнение и събиране по съдебен ред на сумите, дължими на общинската фирма, ще се окаже, че няма какво да се вземе. В качеството си на ипотекарен кредитор банката се ползва с предимство при принудително изпълнение и ще събере дължимите суми, дадени като кредит, преди община Бургас. При направената ревизия на "Хляб и хлебни изделия" се оказало, че директорката Пенка Филева многократно е изпращала писма до Стойновски, в които е настоявала той да погаси незабавно продажната сума. В отговор бизнесменът я уведомявал, че не се отказва от сделката, но в момента нямал финансови възможности. Според общинските съветници той внасял ежемесечно малки суми, които обаче не покривали дълга му. Последното писмо, изпратено от Филева до "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс", е от 18.07 тази година. В него тя уведомява фирмата, че заради едногодишното забавяне дължи лихва от 1 331 779,64 лв. Общинарите обаче недоволстват, че ръководството на "Хляб и хлебни изделия" не е предприело никакви действия за принудително събиране на вземанията, нито е направило постъпки за анулиране на договора за продажба.
Източник: Стандарт (03.08.2007)
 
ОБЩИНА БУРГАС РЕШЕНИЕ № 10 от 19 юни 2008 г. На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Бургас, реши: 1. Допълва списъка с обекти за приватизация към годишната план-програма за работата на надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация - Бургас, за 2008 г. със следните обекти: - магазин в ж. к. Славейков, до бл. 30 (павилион) - собственост на "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, Бургас; - магазин, ж. к. Меден рудник, кв. 12, зона "А" (павилион) - собственост на "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, Бургас; - магазин, ул. Мария-Луиза 5, Бургас - свободен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособените обекти, сключване на договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити с общински имоти. Председател: В. Симеонов
Източник: Държавен вестник (05.08.2008)
 
Оздравителната програма на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас даде резултат и фирмата вече е на печалба, отчете на нарочна пресконференция управителят на дружеството Пенка Филева. От губещо предприятие в края 2004 година, с натрупани загуби за 2 700 000 лева, закъснено изплащане на заплатите от два месеца, днес хлебозаводът отчита печалба от 300 0000 лева, каза Пенка Филева, благодарение на приетото решение на Общинския съвет за оздравяване на дружеството, а не за продажбата му чрез Агенцията за приватизация. В началото на тази година се навършиха четири години от приемането на оздравителната програма - дружеството е излязло от кризата и вече се самоиздържа. От 2004 година хлебозаводът не получава дотации, а сега за първи път внася и дивидент в общинския бюджет, каза още управителят. Фирмата вече има запазена марка, произвежда 62 различни артикула, обслужва над 800 търговски обекта, а годишният оборот на дружеството е почти 6 000 000 лева. В Бургаски регион единствено заводският хляб се класифицира от ЕС като натурален продукт. Днес имуществото на хлебозавода се оценява на 12 00 0 000 лева, производителността е увеличена 4.3 пъти, похвалиха се още от общинското предприятие.
Източник: Фирмена информация (05.02.2009)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 3162/95 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на ”Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД.
Източник: Държавен вестник (20.10.2009)
 
Общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" -Бургас продължава да работи на загуба, като за първото полугодие тя възлиза на 188 хил.лв. Сезонният характер на дейността предопределя натрупване на загуба в началото на годината. Намалението на приходите е с 32% и се дължи на спада с 22% на продажните цени на хляба. Намалението на цените е повлияно в особена степен от натиска на сивия сектор. Продажбите са спаднали с 18%, материалните разходи за дейността - с 22%, а с 33% са намалени разходите за заплати и външни услуги. Въпреки това определящ фактор за негативния финансов резултат се оказва рязкото намаление на крайните продажни цени. Вземанията са увеличени с 65%, като два пъти са увеличени вземания от клиенти и доставчици. 23% от тях са по съдебни спорове от заведени съдебни дела. Задълженията на дружеството възлизат на близо 2 хил. лв. С най-голям относителен дял са задълженията към финансови предприятия, които са 60% от общата сума.
Източник: Бургас-днес и утре (07.09.2010)
 
Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър Георгиев иска от ОбС разрешение за кредит в размер на 1 650 000 лв., информира BurgasNews. Сумата е необходима за преустройство на сградата на фирмата в зона А на комплекс "Меден рудник". Основните причини, свързани с нуждата от преустройство на сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в комплекса, е, че Детската млечна кухня и Домашният социален патронаж се помещават в партерите на жилищни сгради, собственост на военните. В тях не са извършвани основни подобрения от над 20 години. Сградите не са енергийно санирани, а технологичното оборудване е морално остаряло и напълно амортизирано. Желаещите да ползват услугите на двете звена са двойно повече от капацитета им. Изтъква се и още една причина. Ръководството на общинската фирма искало да развие нови производства и разшири номенклатурата с предлагане на нови продукти и услуги при максимално ефективно използване на наличната материална база. Направен е нов проект, в който на площ от 1 500 кв.м се предвижда изграждане на магазин от 150 кв. м за бързо хранене и продажба на готова храна, помещения с обща площ от 550 кв.м за приготвяне на храна за Детска млечна кухня и кухня с площ от 800 кв.м за приготвяне на готова храна и сладкарски изделия. Магазинът за бързо хранене и продажба на готова храна за домовете се стопанисва от "Хляб и хлебни изделия" и предлага продукция, произведена от кухнята. Детската млечна кухня остава общинско звено и ще продължи да действа напълно обособено и самостоятелно. Преместването в новата база ще позволи двойно увеличаване на капацитета, т.е ще има възможност да бъдат хранени до 2 400 деца. Взаимоотношенията с "Хляб и хлебни изделия" ЕООД ще бъдат само наемни. За основната кухня ще бъде закупено ново оборудване, като се допълни с пригодната към момента техника и инвентар на домашен социален партонаж. Обектът ще се регистрира съгласно изискванията на Закона за храните като производител на готови храни и по този начин Дружеството ще се включи като участник в пазара на готови храни. "Хляб и хлебни изделия" ЕООД има възможност да усвои такъв инвестиционен банков кредит при положение, че пазарната стойност на обекта е достатъчна да го гарантира. Припомняме, че с докладна записка през август миналата година беше поискано съгласие от ОбС за инвестиционен кредит за преустройство на сградата. Тъй като тогава не беше готово новото проектиране, тази докладна беше оттеглена до уточняване на необходимите суми за преустройството и технологично оборудване. Към настоящия момент проектирането е приключило и управителят на общинското дружество отново отправя искането към ОбС.
Източник: Бургас-днес и утре (11.01.2011)
 
През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500 000 лв. собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд, сочи годишният финансов отчет. Отделно от това, за 2011г. с решение на Общински съвет-Бургас, общинските лечебните заведения за извънболнична помощ бяха освободени от заплащане на дивидент, като сумата от 15 257 лв. е инвестирана в закупуване на медицинска апаратура. Голяма част от дружествата са приключили и процедурите за сертификация по стандарите на ISO. С внедряването на тази система се гарантира по-високо качество и конкурентоспособност при извършване на дейността им, както и се осигурява възможност за участие в обществени поръчки. Част от общинските фирми пък учредиха консорциуми под формата на граждански дружества, за да може да кандидатстват по програми за финансиране от Европейския съюз. Именно по този начин "Бургасбус"ЕООД и "Хляб и хлебни изделия" ЕООД спечелиха и изпълняват проекти към Агенцията по заетостта. Усилията през миналата година бяха насочени и към запазване на работните места. Запазени са 2 000 работни места. Припомняме, че съгласно решение на Общинския съвет, общинските търговски дружества дължат за 2011г. дивидент в размер на 50% от печалбата. Данните сочат увеличение на общата стойност на дивидента от 422 хил.лв. през 2010г. на 436 хил. лв. през 2011г. Освен дивидент, съгласно Закона за държавния бюджет, част от едноличните търговски дружества с общинско участие, внасят и 50 на сто от получения наем от отдадените от тях недвижими имоти в общинския бюджет. Така за 2011 г. начислените задължения за наеми към общинския бюджет са 376 000 лв. Това от своя страна води до намаляване на приходите от дейността им и представлява утежняващо обстоятелство по отношение на финансовите им резултати. Въпреки това, през 2011 г. е налице увеличение на собствения капитал с 5,21 %.
Източник: Бургас-днес и утре (22.05.2012)
 
В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас. Това ще се случи благодарение на спечеления европейски проект от предприятието по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за „Социални иновации в предприятията”. Той е на обща стойност от 134 663.67 лв., а цялата сума е безвъзмездна финансова помощ. Проектът е с продължителност 21 месеца. Спечеленият проект е насочен в няколко направления. Единият е осигуряване на устойчива заетост на персонала на предприятието и постигане на по-висока производителност на труда, чрез повишаване на капацитета на работещите с помощта на иновативни методи на обучение и на организация на труда. Опитът на майсторите ще бъде предаден на младите служители. Това от своя страна ще гарантира запазване на високото качество на продукцията, тъй като и младите служители ще усвоят предадения им занаят. Така ще се развият обучителни умения при дългогодишните работници и практически умения при младите. Чрез проекта ще се стимулира персоналът да поеме допълнителни ангажименти чрез ротация и споделяне на работното място, почасова заетост взаимнозаменяемост на дейностите. В проекта ще бъдат включени 103 души от персонала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, посочи управителят на предприятието Димитър Георгиев. Друг от акцентите по проекта е изграждането на място за почивка на персонала. Благодарение на него работниците ще имат възможност да се хранят в нова столова. Тя ще се помещава в бившата дърводелна на предприятието. Идеята възниква след проектирането и строителството на кухнята за храна в к-с „Меден рудник” през май тази година. Именно от там ще се зарежда храната за служителите. Кухнята в „Меден рудник” е основата на изградената верига магазини за храна за домовете „Аламинут”. Там се предлага богат асортимент от готови храни. Повишаващият се интерес към „Аламинут” се дължи на атрактивните цени, на които се предлагат ястията. Освен това се правят и до 50 % намаление от цената в последните часове на деня. С това се цели да се гарантира винаги прясна продукция и качество на клиента. Не се очаква съществена промяна в цената на хляба, прогнозира пред медиите Георгиев. Причината по димите му е, че цените на брашното към този момент се задържат. Освен това пазарът е изключително конкурентен.
Източник: Бургас-днес и утре (16.10.2012)
 
Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски дружества, с предмет на дейност в сферата на производството и услугите, и десет медицински дружества. Те дават работа на хиляди хора. За съжаление, през 2007 година много от тях бяха пред фалит. С ефективен мениджмънт, повишена финансова дисциплина и след въвеждане на редица антикризисни мерки, към днешна дата, те са стабилизирани и дори имат възможността да инвестират в своето бъдеще. През 2012 година усилията на общинска администрация и на управителите бяха насочени към повишаване конкурентоспособността на дружествата, запазване на пазарния им дял и разширяване обхвата на предлаганите стоки и услуги при оптимизирани разходи. Инвестираните от дружествата собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд за 2012 г., са над 3 000 000 лв. Отделно Община Бургас предостави на медицинските дружества средства за закупуване на апаратура и съоръжения в размер на 300 000 лв. По-големите инвестиции, направени миналата година, са следните: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД завърши модернизацията на обект „База за приготвяне на храна за Домашен социален патронаж“ в к-с “Меден рудник”. Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 960 000 лв. „Чистота“ ЕООД инвестира 500 000 лв. в реконструкция и модернизация на Претоварна станция-Капчето и закупуване на товарен контейнеровоз за транспорт на контейнерите с твърди битови отпадъци. В момента се извършва и рехабилитация на инфраструктурата на Претоварна станция-Капчето. „Бургаски пазари“ ЕООД инвестира 551 000 лв. в изграждане на покрит пазар в най-големия жилищен комплекс „Меден рудник“ и 19 000 лв. в лаборатория за анализ на селскостопанската продукция. „Обреден комплекс“ ЕООД изгради южен портал-арка на входа на Гробищен парк и направи ремонти на обща стойност 70 000 лв. „Бургасбус“ ЕООД направи инвестиции в размер на 110 000 лв., с цел оптимизиране на разходите в дружеството. За намаляване на експлоатационните разходи за обслужване на тролейбусния транспорт е закупена нова автовишка, а за обслужване на слабонатоварените направления по областната транспортна мрежа бяха закупени два 20-местни микробуса. Освен това са извършени и подобрения по сградния фонд на стойност 25 000 лв. Тази година “Бургасбус” ще придобие по проекта “Интегриран градски транспорт” /за който Община Бургас спечели над 130 млн. лв./ 67 чисто нови автобуса. Половината от тях вече пристигнаха в града, в момента минават технически преглед и скоро ще тръгнат по бургаските улици. ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“ за втори пореден сезон стопанисва Централния плаж на град Бургас. През сезон 2012 г. освен безплатни чадъри, шезлонги и свободен интернет, беше обособен кът с развлекателни детски съоръжения на открито върху пясъка, беше осигурено и оборудване за спортни и атракционни мероприятия. През лятото на 2012 г. на Централен плаж-Бургас се проведоха: Световно първенство по плажен тенис; Републиканско първенство по плажен футбол; Аматьорски турнир по мини футбол; Международен турнир по плажен хандбал. Миналата година бе реализиран и последният трети етап на информационната система за управление на паркирането. ОП „Общински имоти“ извърши ремонти на стойност 487 597 лв. и ремонти на 80 общински жилища на стойност 72 198 лв. Във връзка с разкриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи“ се извърши ремонт на сградата на стойност 50 855 лв. Чрез това предприятие Община Бургас финансира и извърши ремонт на една от къщите, засегнати от наводнението в с. Бисер. Миналата година „Дезинфекционна станция“ ЕООД започна да работи и в други общини, не само в бургаската. “Благоустройствени строежи“ ЕООД оптимизира структурата на дейността и персонала си. Дружеството продължава успешно да изплаща огромните дългове, натрупани в периода до 2007 г. От страна на дружествата и общинските предприятия непрекъснато се търсят възможности за кандидатстване по програми за финансиране от Европейския съюз. През 2012 година „Бургасбус“ ЕООД подписа договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема „Безопасен труд”. Стойността на проекта е 107 851 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 86 281 лв. В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на електрическата инсталация в сервизните халета и ще бъде придобит сертификат за безопасен труд по ИСО 18001:2007. ОП “Спортни имоти, паркинги и гаражи“ спечели два проекта по Международен фонд „Козлодуй“, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Бойчо Брънзов” и „Спортно-оздравителен център“ – Ветрен, на обща стойност 534 000 лв. “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас спечели европейски проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 134 633 лв. Основната му цел е осигуряването на устойчива заетост на персонала и постигането на по-висока производителност и качество на труда. През 2012 г. общинските дружества успяха да запазят над 2000 работни места и осигуриха чрез програмите за заетост на ОП “Развитие на човешките ресурси“ временна заетост на близо 200 души.
Източник: Бургас-днес и утре (04.01.2013)
 
Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да се издигне небостъргач. Сега има само парцел, който се продава. Така накратко звучи историята за терена от 1.1 дка в морската градина на Бургас, който на 11 юни ще бъде обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител. Взискател по делото е Българо-американска кредитна банка (БАКБ), а ответната страна са три дружества и едно физическо лице – Ваклин Стойновски, някогашен инициатор на мащабното строителство и сегашен общински съветник в Бургас. Причина за продажбата е необслужван кредит, обезпечен с ипотеки върху имота, на обща стойност 5.5 млн. евро. Сумата обаче едва ли ще бъде погасена с продажбата на терена, тъй като търгът на частния съдебен изпълнител тръгва при начална цена от 1 662 375 лв. Кандидатите за парцела могат да подават оферти в стандартния едномесечен срок, а отварянето им е насрочено за 12 юли в районния съд в Бургас. Продаваният парцел е мястото на бившия ресторант "Воденицата" в морската градина на Бургас, където преди години трябваше да се издигне 154-метров небостъргач. Случаят придоби скандална известност, тъй като заради новото строителство бе съборена сградата на ресторанта – реплика на прочутата Ефендиева къща в Малко Търново. А самият имот се намира на 70 метра от морския бряг, в сърцето на парк "Езерото". За изграждането на къщата още през 1969 г. теренът е бил обособен като строителен парцел с паркинг до него. С такъв статут той бе продаден през 2004 г. от Министерството на културата на фирмите "Куул плейс" и "Асет лизинг" на Ваклин Стойновски за 240 хил. лв. Година по-късно промяна в подробния устройствен план на морската градина с подписа на тогавашния заместник-министър на регионалното развитие Савин Ковачев и с одобрението на местния общински съвет позволи на Ваклин Стойновски да вдигне на парцела многоетажната сграда с височина 154 м и разгъната площ 35 хил. кв.м. Инвестицията трябваше да бъде реализирана до 2010 г., а стойността й се оценяваше на 50 млн. евро. Първата копка бе планирана за лятото на 2006 г. До нея обаче не се стигна и в момента теренът продължава да се ползва като паркинг от плажуващите. Междувременно той е използван и като обезпечение за финансиране на други инвестиционни проекти със заемен ресурс от БАКБ. Банката от самото начало участваше в проекта за строителството на небостъргача в Бургас, като финансира покупката и последващите прехвърляния на парцела в морската градина, а междувременно придоби и 15% от него. Останалите 85% бяха прехвърлени на инвеститора в проекта - "Трейшън хайрайз естейтс". От средата на 2012 г. обаче собственик е физическо лице – Людмил Георгиев, който е получил дяловете от имота като дарение от фирмата. Така в момента парцелът в морската градина е собственост на Георгиев и банката, но длъжници по обезпечен с него кредит са Ваклин Стойновски и свързани с него фирми – "Билдингс къмпани", "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" и "Мултипак ПЧПК" (виж карето). Пред "Капитал" Ваклин Стойновски обясни, че е само гарант по кредита към едно от дружествата – "Билдингс къмпани". По думите му той свързал фирмата с банката и гарантирал заема в качеството си на физическо лице. С подкрепа на БАКБ "Билдингс къмпани" инвестирала в недвижима собственост, но в кризата плановете се провалили и банката вече е придобила други имоти на компанията. "Като съсобственик на парцела в морската градина можеше да придобие директно и него, но не знам защо е избрала варианта с продажба през частен съдебен изпълнител", посочи Стойновски. Малка, но значима подробност за стойността на парцела в морската градина е, че строителните му параметри бяха променени с приемането на новия общ устройствен план на Бургас през 2011 г. Сега на мястото от 1.1 дка може да се вдигне сграда с максимална разгъната застроена площ от 500 кв.м., например заведение с размери малко над тези на бившата Ефендиева къща. А това сваля значително и цената на земята в сравнение с преди. Градоустройствената промяна бе приета с гласовете на партия ГЕРБ, която след последните местни избори получи мнозинство в бургаския общински съвет. Това е причината Ваклин Стойновски, който също е съветник, но от собствената си партия "Бургас", да вижда в решението разчистване на сметки с политически опоненти. Самият той твърди, че е излязъл от бизнеса още преди години и в момента се занимава с политически проекти. На местните избори през 2011 г. Ваклин Стойновски бе кандидат за кмет на Бургас. Участва и в парламентарните избори тази година, като партия "Бургас" се обедини с партия "Либерали" в "Гражданска листа - Модерна България". Освен с проекта си за небостъргач Ваклин Стойновски бе познат и като собственик на редица бизнеси – от пакетирането на захарчета до интернет клубове и концесията на бургаския плаж. Името му нашумя през 2001 г. покрай убийството на съдружника му Антон Йорданов. Двамата бяха вносители на "Марс" и "Сникърс" чрез общата компания "Матрис". Другият им съвместен бизнес бе фирма "Мултипак" за пакетиране на захарчета за кафе и разфасоване на подправки, както и приватизацията на кариери в Малко Търново и Черноморец. Ваклин Стойновски бе собственик и на веригата "Виртуален свят", която държеше интернет клубове в София, Бургас и Плевен. През 2005 г. спечели концесията на северния плаж в Бургас чрез дружеството "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс", а впоследствие – и тази за централния. И двете обаче бяха прекратени през 2011 г. заради неплатени вноски към държавата, а Стойновски обясни, че е продал компанията няколко години по-рано. През 2006 г. чрез дружеството "Онтайм" купи и бившето общинско предприяте "Хляб и хлебни изделия" в града. Името му се свързва и с "Глобал технолоджи къмпани", която спечели концесията за строителство на подземен паркинг под централния площад "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. През 2007 г. дъщерно дружество на компанията придоби на търг 7.6 хил. дка земя и бившата почивна станция на БДЖ в местността Кьошето до бургаските солници. Към момента обаче Ваклин Стойновски няма пряко участие в нито една от изброените компании. Част от тях, свързани с имотния му бизнес, са прехвърлени на регистрираното в Панама дружество "Еуропиън инвестмънтс енд мениджмънт", а управлението е в ръцете на нигериеца Муайуа Колауоле (самият той от началото на 2012 г. е собственик на задлъжнялата "Билдингс къмпани"). От 2008 г. насам "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" също е собственост на панамско дружество - "Ийст еуропиън дистрибютърс корп", а от началото на 2012 г. и нейното управление е дадено на нигерийски гражданин.
Източник: Капитал (09.06.2013)
 
Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно одит и получи сертификация по ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството и ISO 22000:2005 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Ежедневно кухнята храни потребителите на Домашен социален патронаж, Български червен кръст, както и много други клиенти на територията на Бургаска област.
Източник: Фирмена информация (20.11.2013)
 
Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на търговията и производството в хранително вкусовата промишленост, поема "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас. Това решиха общинските съветници на днешното си заседание, предаде репортер на Burgas24.bg. Позицията управител на общинското предприятие Стефанов приема като сериозното предизвикателство за доказване на възможностите и опита му. "В едно модерно предприятие са необходими няколко неща. Едното е уважение към доставчици и контрагенти, както и добронамереност и доверие към служителите на фирмата. Следва целенасочено действие за намиране на проблемите, довели предприятието до моментното му състояние, намиране на подходящите и подготвените хора, за да се преодолеят проблемите и да се доведе дружеството до печалба", каза пред медии Стефанов, предаде репортер на Burgas24.bg. Очакванията на новия шеф на "Хляб и хлебни изделия" са резултатите да са видими до година. "Ще ми е необходима година, за да навляза напълно в обстановката и да мога да доведа до това, чисто структурно предприятието да заработи правилно", добави Стефанов.
Източник: Други (26.10.2016)
 
Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Калчо Стефанов. Приходите от продажбата на произведената готова храна и хлебни изделия не могат да покрият натрупаните задължения към държавата и общината. Към настоящия момент задълженията към НАП са в размер на 625 000 лв., върху тях се начислява годишна лихва в размер на 10 процента плюс основния лихвен процент. Ежемесечните вноски по това задължение лишава дружеството от оборотни средства и затруднява разплащанията с доставчици. Освен това фирмата има неплатени задължения към Община Бургас за местни данъци и такси в размер на 135 000 лв., върху които се начислява лихва в същия размер от 10% плюс основен лихвен процент. Наличието на тези публични задължения пък е пречка за участието в процедури по Закона за обществените поръчки и за кандидатстването по европейски програми. Поради това управителят смята, че е целесъобразно и икономически обосновано, публичните задължения, върху които се начисляват лихви в размер на 10% плюс основния лихвен процент, да бъдат покрити чрез външно финансиране, както и да бъдат осигурени оборотни средства за текущата дейност. Той иска финансиране чрез банкови кредити, които могат да бъдат обезпечени с имоти на дружеството. Такъв неизползваем терен с площ 14 409 кв.м, има в северна промишлена зона. Освен това има и 5 имота с възбрани от НАП. Това са магазини. Ако срокът на кредита, който ще погаси публичните задължения е 10 години, месечната вноска ще се намали неколкократно, което ще освободи оборотни средства, с които ще започнем да покриваме натрупаните задължения към доставчици - е направил изчисления Стефанов. При съществуващите условия на кредитиране на банковия пазар и предвид финансовото състояние на дружеството, той счита, че всяко предложение на банка до 5% лихвен процент, ще обоснове тегленето на кредитите. Така ще се изплатят задълженията към НАП и общината, ще се освободят оборотни средства за текущата дейност на дружеството. По този начин ще се даде възможност за разширяване на производствената и търговската дейност, ще може да се участва в процедури по реда на Закона за обществените поръчки и да се кандидатства по оперативни програми. http://burgasnews.com
Източник: Други (18.01.2017)
 
„Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта е поставено бъдещето на фирмата. Изготвена е оздравителна програма за реорганизация на производството на хляб и закуски, както и оптимизация на персонала на общинската фирма. Това обаче изисква финансови средства. Нужни са 400 000 лв. Управителят на дружеството Красимир Колев е изпратил писмо до ОбС с искане за отпускане на тази сума, с която да се обезпечат неотложни плащания и да се изпълни самата оздравителна програма. Липса на оборотни средства; задлъжнялост на дружеството към доставчици в размер на над 1 млн.лв.; дейности, работещи на загуба, като за 2016г. и 2017г. дружеството не е реализирало приход от 1 млн. лв.годишно, поради прекратяване договорите с училищата; извършени неефективни структурни промени по отношение на персонала. Това са части от реалната картина за състоянието на общинската фирма „Хляб и хлебни изделия“, „нарисувана“ от избрания на 28.11.2017 год. управител. В писмото до ОбС той изразява сериозното си безпокойство не само бъдещата дейност, но и за съществуването на фирмата. Оказва се, че машините за производството на хляб са от 1968г. и са изключително енергоемки, изискват големи разходи за поддръжка и ремонт и водят до повишаване себестойността на произведената продукция. Другият проблем, е че поради намален пазарен дял, машините не се натоварват и не работят на пълен капацитет. Колев припомня, че се обслужват и три кредита към банки, от които едната е КТБ. Към нея дружеството е извършило прихващане на своите задължения със вземане, придобито с договор за цесия с физическо лице. Към настоящия момент КТБ води съдебни дела с дружеството за оспорване на прихващането. На първа инстанция решението на СГС не е в полза на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, но са предприети действия за обжалване на взетото решение. При благоприятен резултат в полза на дружеството, учредената ипотека на имотите ще бъде заличена. На фона на тези обстоятелства всички конкуренти в хлебопроизводството на пазара инвестират в нови машини и оборудване за подобряване ефективността на своята дейност, което им дава значително предимство за достигане на по-голям пазарен дял и съответно до по-големи финансови резултати. При предвидената реорганизация преките разходи в хлебопроизводството ще бъдат намалени с 63 хил.лв. месечно, категоричен е в изчисленията Колев.
Източник: Други (17.01.2018)
 
Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за обезпечаване на неотложните плащания и изпълнение на оздравителната програма, иска спешно управителят на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД Красимир Колев, който е на поста от един месец. В писмо до ОбС той е категоричен, че ако парите не бъдат осигурени Хлебозавода ще спре работа. Във входираната от зам.-кмета по финанси Красимир Стойчев докладна записка, на базата на тревожното писмо от Красимир Колев, се припомня, че още през месец декември миналата година на свое заседание на Общински съвет - Бургас даде съгласие дружеството да рефинансира кредит от търговска банка Виктория, но към момента договорът не е подписан, поради наличие на публични задължения към НАП в размер на 120 хил. лева. „Физически и морално изхабената материална база в производството на хляб и закуски, изисква високи разходи за поддръжка, а липсата на каквито и да е мерки за енергийна ефективност водят до високи разходи за електроенергия. Всичко това, заедно с факта, че машините за производство на хляб, са от 1968 година и са изключително енергоемки, изискват големи разходи за поддръжката и ремонт и водят до повишаване себестойността на произведената продукция, е пречка за конкурентноспособността на дружеството“, се казва още в писмото на управителя. „Обслужват се три кредита към банки, от които едната е КТБ, към която дружеството е извършило прихващане на своите задължения със вземане, придобито с договор за цесия с физическо лице. Към настоящия момент КТБ води съдебни дела с дружеството за оспорване на прихващането“ , допълва картината на състоянието на хлебозавода Колев. Затова в докладната на зам. кмета Стойчев предлага необходимите средства да бъдат осигурени чрез заем от други две общински дружества - „Бургаски пазари“ ЕООД и „Чистота“ ЕООД. В момента те разполагат с необходимия наличен ресурс, без това да наруши дейността им. Парите ще бъдат насочени към погасяване на задълженията към НАП и реорганизация в производството на хляб и закуски и оптимизиране на персонала на дружеството, което ще доведе до намаляване на преките разходи с 63 (шейсет и три) хил. лв. месечно. Управителят Красимир Колев вече е изготвил оздравителна програма, която трябва да стабилизира дружеството за напред. „Искрено се надявам общинския съвет да реши в наша полза. Ще преструктурираме производствата. Временно ще се спрат някои от производствата, за да може да се оптимизират. Губещото производство на хляб да се спре – временно. Не може да се работи с амортизирана техника от преди петдесет години. Там, където имаме договори ще се взема хляб от други производства. Ще се остави доброто, читавото. Надяваме се до лятото предприятието да излезе на печалба. Няма да се спира тотално работата на дружеството. В момента водим преговори с различни фирми за оборудване, искаме да видим кой ще ни даде по-добри условия. Но пак подчертавам първо трябва да се стабилизира финансово предприятието, да се преструктурират лошите кредити“, коментира пред наш репортер намеренията си управителя на „Хляб и хлебни изделия“ . Той не скри и факта, че предприятието е загубило и добрите си позиции, които е имало в производството на закуски. От 2016 година договорите с училищата, които са били пряко с „Хляб и хлебни изделия“ са отишли в други фирми. За да се съхрани марката, докато дружеството не произвежда хляб, по тяхна рецепта други фирми ще произвеждат продукти с тяхната марка.http://www.faragency.bg
Източник: Други (25.01.2018)